erguvan ajans, erguvan tanıtım, erguvan tanıtım bursa, ajans, tanıtım, bursa ajans, eosltd, eos, ltd, erguvan, bursa, konak mahallesi, eğitimciler caddesi, reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, billboard, raket, afiş, broşür, ilan, web site, web, hosting, domain, dentatürk, gökçelik, raf, market, ak parti, kartvizit, italyan hastanesi, vatan hastanesi, medical park, reklam ajansı, bursa reklam ajansı, bursa reklam ajansları, organizasyon, maysan, mando, iskender, katalog, kitap, rehber, matbaa, baskı, tanıtım, reklamcılık, internet, açık hava
Erguvan Tanıtım
BİZ KİMİZ NELER YAPARIZ NELER YAPTIK MÜŞTERİLERİMİZ DERGİ / EKLER NEREDEYİZ
ANA SAYFA EMAIL BİZE ULAŞIN

TURİZM İŞLETME YÖNETİCİLERİ ve ÇALIŞANLARINA VİZYON SEMİNERLERİ

Gelişen Yönetim Düzeninde
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Bu bölümde yer alan eğitim konulan turizm işletmelerinde görev yapan yöneticilerin yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve yönettikleri personelin performansını yükseltmeyi amaçlar.

Eğitim Bilgileri
• Eğitimler örnek olaylar, testler ve çeşitli yönetim oyunları ile desteklenir ve interaktif şekilde yürütülür.
• Eğitim sonrası katılımcılara seminer notları kitapçık halinde hazırlanarak dağıtılır.
• Çağdaş Yönetim Teknikleri eğitimine katılan yöneticilere tören düzenlenerek katılım sertifikası verilir.
• Kurumda yaşanan kuruma özgü yönetim sorunları eğitim sırasında tartışmaya açılır.
• Eğitimler isteğe bağlı olarak haftasonları ve mesai bitimi sonrası düzenlenebilir.

Zaman Yönetimi

AMAÇ
Yöneticinin en değerli kaynağı olan zamanı en etkin biçimde kullanmanın teknikleri incelenmekte ve zaman tuzağına düşmemek için yöneticilere öneriler sunulmaktadır.

İÇERİK
• Kaynak Olarak Zamanın önemi ve Önceliği
• Kişisel Zaman
• Kişiden Kaynaklanan Zaman Tuzakları
• Çevreden Kaynaklanan Zaman Tuzakları
  • Zaman Baskısı ve Stres
• Zaman Analizi
• Yapılacak İşler Listesi
  • Masa Düzeni
• İletişim Becerileri
• Yönetim Becerileri

Etkin Liderlik Teknikleri

AMAÇ

2000'li yılların vizyon sahibi liderlerini tanımlayan özellikler, yaklaşımlar ve başarılı lider profiline ilişkin bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Liderin Güç Kaynakları
• Yönetici - Lider Farklılığı
• Liderlikte Özellik Yaklaşımı
• Liderlik Kafesi
  • Liderlikte Durumsallık Yaklaşımı
• Liderlikte Duygusal Zeka ( E.Q.)
• Otokratik Lider
• Hümanist Lider
  • Liberal Lider
• Ilımlı Lider
• Demokratik Lider
• Etkin Lider Profili

Etkin Motivasyon Teknikleri

AMAÇ

İşletme personelinin verimliliğini ve çalışma isteğini geliştirmek için yöneticilerin ne gibi araçlardan yararlanabileceği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Motivasyon ve İş Tatmini
• İş Tatmininde Bireysel Özellikler
• Maslow Yaklaşımı
• Herzberg Yaklaşımı
  • Eşitlik Kuramı
• Sonuçlara Bağlı Motivasyon Yaklaşımı
• Ödül ve Ceza
• Ekonomik Motivasyon Araçları
  • Yönetsel-Örgütsel Motivasyon Araçları
• Rotasyon Tekniği
• Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları

Stres ve Başa Çıkma Teknikleri

AMAÇ

Çalışma ortamında yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan stres faktörünün kişisel ve kurumsal etkileri ve çözüm yolları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

İÇERİK
• Stresin Oluşumu
• Fizyolojik Kaynaklar
• Psikolojik Kaynaklar
  • Stres ve Performans İlişkisi
• AveB Tipi Kişilik Analizi
• Yönetici Stresinin Negatif Etkileri
  • Bireysel Başa Çıkma Teknikleri
• Kurumsal Başa Çıkma Teknikleri

Kişisel ve Kurumsal İletişim Teknikleri

AMAÇ

Yönetimde başarının kilidi etkin iletişimdir. Bu seminerde kişiler arası ilişkilerde ve turizm işletmelerinde iletişimin rolünü ve işleyişini belirten bilgilere yer verilmektedir.

İÇERİK
• Kişisel İletişim
• İletişim Süreci
• İletişimde Engeller
  • Yazılı İletişim
• Sözlü İletişim
• Görsel-İşitsel İletişim
  • Yüzyüze İletişim
• Beden Dili
• Örnek Olay ve Testler

KURUMSAL İLETİŞİM
• Dikey İletişim
• Yatay İletişim
• Çapraz İletişim
• Dışadönük İletişim
  • İnformel İletişim
• Öneri Sistemi
• Örnek Olay ve Testler

Toplantı Tekniği

AMAÇ

Zaman tuzağına düşmeden verimli, etkin ve en kısa süreli toplantı yapmanın teknikleri ayrıntılı biçimde sunulmaktadır.

İÇERİK
• Toplantının Amaçları
• Toplantının Planlanması
• Toplantının Başarısı
• Zaman Yönetimi Açısından Toplantı
• Gündem ve Toplantı Tutanağı
  • Fiziksel Ortam
• Toplantıda Problem Tipler
• Destek Roller
• Çatışmayı Azaltma Yöntemleri
  • Baskılı Toplantı
• Demokratik Toplantı
• Nominal Toplantı Tekniği
• Beyin Fırtınası

Takım Odaklı Çalışma

AMAÇ
Etkin karar almanın ve iş tatmini sağlamanın yolu takım çalışmasından geçmektedir. O nedenle işletmede ekiplerin oluşması ve etkinlik kazanması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Takımın Oluşum Nedenleri
• Takım Çalışmasının Katkıları
• Takım Türleri
• Başarılı Takımların Özellikleri
  • Takım Normları
• Takım Çalışmasının İlkeleri
• Takımda Karşılaşılan Sorunlar
• Takım Çalışmasının Sakıncaları
  • Komiteler
• Beyin Fırtınası
• Gönüllü Takımlar

Toplam Kalite

AMAÇ

Katılımcılara toplam kalite yönetimi felsefesinin genel esaslarını, bu esasların yaşama geçirilmesinde kullanılan yöntemlerin neler olduğunu, yöntemlerin ve oluşturulacak süreçlerin uygulama adımlarını aktarmak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.İÇERİK
• Kalitenin Evrimi
• TKY'nin Tanımları
• TKY'nin Temel İlkeleri
• TKY Yaratacağı Değişim
  • Değişimin Güçlükleri
• Değişimi Gerçekleştirebilmek İçin Yapılması Gerekenler
• Direncin Kırılması
• TKY'de Tüm Çalışanların Sorumlulukları
  • TKY'de Sıkça Kullanılan Yöntem ve Teknikler
• Süreçlerin Yönetimi
• Öneri Sistemleri

Yiyecek ve İçecek Yönetimi

AMAÇ

Konaklama İşletmelerinin yiyecek-içecek departmanında görevli yöneticilerin karşılaştıkları sorunları çözmeyi ve aynı zamanda işletmede yiyecek-içecek sistemi kurmayı amaçlamaktır.

İÇERİK
• Yiyecek-içecek Hizmet Yönetimi Kapsamı ve Önemi
• Örgütsel Yapı ve Sorunlar
• Menü Planlama, Geliştirme ve Fiyatlama
• Mutfak Planlamasında Karşılaşılan Sorunlar
  • Yiyecek-içecek Kontrol Sisteminin Kurulması ve Karşılaşılan Sorunlar
• İçecek Maliyet Kontrol Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
• Banquet Organizasyonu ve Karşılaşılan Sorunlar
• Yiyecek-içecek Maliyet Kontrol Yöntemleri

Kişisel Gelişim Seminerleri

Bu bölümde yer alan eğitim konuları işletmelerde görev yapan idari ve hizmet personelin kurum içinde ast üst ilişkilerini geliştirmeyi, misafirler ile olan ilişkilerinde olumlu davranışlar kazanmalarını amaçlar.

Servis ve Bar Personeli Mesleki Eğitim Programı

AMAÇ

Yiyecek-içecek hizmetlerinde çalışan tüm alt kademe personeline mesleki eğitimlerini vermek ve mesleki gelişimlerini tamamlamak amaçlanır. Bu konuda mevcut olan tüm konular öncelikle teorik olarak işlenir ve aynı anda eş zamanlı olarak konuların uygulamaları da gösterilir ve öğretilir.

İÇERİK
• Servis Departmanının Tanıtımı
• Servis Personelinin Sistemlere Göre Ünvanları
• Servis Personelinin Genel Özellikleri
• Servis ve Sofra Malzemeleri
• Genel Servis Kuralları
  • Restoranda Mise En Place Çalışmaları
• Servis Metodları
• Misafirlerin Karşılanması, Ağırlanması ve Uğurlanması
• Kahvaltı Servisi
• Ziyafet Servisi
  • Büfe Servisi
• Müşteri Masasındaki Çalışmalar
• Bar
• Kokteyl

Misafir (müşteri) İlişkileri ve Davranış Geliştirme

AMAÇ

Turizm işletmelerine gelen misafirleri en iyi şekilde karşılamak ve müşteri memuniyetini sağlamak amacı ile gerekli bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Misafir Karşılama ve Ağırlama
• Misafire Odaklanma
• Misafir Şikayetleri
• Misafir İlişkilerinde Yalnışlar
  • Misafir İlişkilerinde Doğrular
• Olumsuz Misafir Tiplerine Karşı Davranış Geliştirme
• Misafirlerle Etkin İletişimde Altın Kurallar
  • Etkin Konuşma
• Etkin Dinleme
• Fiziksel Görüntü ve Giyim

Takım Calışması

AMAÇ

İş verimi ve iş tatmini sağlamanın yolu takım çalışmasından geçmektedir. O nedenle ekiplerin oluşması ve etkinlik kazanması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Takımın Oluşum Nedenleri
• Takım Çalışmasının Katkıları
• Takım Türleri
• Başarılı Takımların Özellikleri
  • Takım Normları
• Takım Çalışmasının İlkeleri
• Takımda Karşılaşılan Sorunlar
• Komiteler
  • Beyin Fırtınası
• Gönüllü Takımlar
• Takım Oyunu

Beden Dili

AMAÇ

Misafirler ile konuşurken ve dinlerken; sözlü veya sözsüz iletişimde bedenin nasıl kullanıldığı veya bedenin karşı tarafa ne gibi mesajlar verdiğini örnekleriyle incelemek amaçlanır.

İÇERİK
• Bedenin Etkisi
• Fiziksel Mesafe
• El Sıkışma
  • Göz İlişkisi
• Yüz İfadesi
• El ve Kol Jestleri
  • Bacak Jestleri
• Aynalama
• Etkin Konuşmada Beden Dili

 
Konak Mah. Eğitimciler Cad. Ahmet Osmanbey Apt. No:32 Kat:3 D:5 Nilüfer / BURSA         Tel : 0224 451 99 00   E-mail: info@erguvan.com.tr