erguvan ajans, erguvan tanıtım, erguvan tanıtım bursa, ajans, tanıtım, bursa ajans, eosltd, eos, ltd, erguvan, bursa, konak mahallesi, eğitimciler caddesi, reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, billboard, raket, afiş, broşür, ilan, web site, web, hosting, domain, dentatürk, gökçelik, raf, market, ak parti, kartvizit, italyan hastanesi, vatan hastanesi, medical park, reklam ajansı, bursa reklam ajansı, bursa reklam ajansları, organizasyon, maysan, mando, iskender, katalog, kitap, rehber, matbaa, baskı, tanıtım, reklamcılık, internet, açık hava
Erguvan Tanıtım
BİZ KİMİZ NELER YAPARIZ NELER YAPTIK MÜŞTERİLERİMİZ DERGİ / EKLER NEREDEYİZ
ANA SAYFA EMAIL BİZE ULAŞIN

HASTANE YÖNETİCİLERİ ve ÇALIŞANLARINA VİZYON SEMİNERLERİ

Gelişen Yönetim Düzeninde
Çağdaş Yönetim Teknikleri

Bu bölümde yer alan eğitim konuları hastanelerde görev yapan yöneticilerin yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve yönettikleri personelin performansını yükseltmeyi amaçlar.

Eğitim Bilgileri
• Eğitimler örnek olaylar, testler ve çeşitli yönetim oyunları ile desteklenir ve interaktif şekilde yürütülür.
• Eğitim sonrası katılımcılara seminer notları kitapçık halinde hazırlanarak dağıtılır.
• Çağdaş Yönetim Teknikleri eğitimine katılan yöneticilere tören düzenlenerek katılım sertifikası verilir.
• Kurumda yaşanan kuruma özgü yönetim sorunları eğitim sırasında tartışmaya açılır.
• Eğitimler isteğe bağlı olarak haftasonları ve mesai bitimi sonrası düzenlenebilir.

Zaman Yönetimi

AMAÇ

Yöneticinin en değerli kaynağı olan zamanı en etkin biçimde kullanmanın teknikleri incelenmekte ve zaman tuzağına düşmemek için yöneticilere öneriler sunulmaktadır.

İÇERİK
• Kaynak Olarak Zamanın Önemi ve Önceliği
• Kişisel Zaman
• Kişiden Kaynaklanan Zaman Tuzakları
• Çevreden Kaynaklanan Zaman Tuzakları
• Zaman Baskısı ve Stres
  • Zaman Analizi
• Yapılacak İşler Listesi
• Masa Düzeni
• İletişim Becerileri
• Yönetim Becerileri

Etkin Liderlik Teknikleri

AMAÇ
2000'li yılların vizyon sahibi liderlerini tanımlayan özellikler, yaklaşımlar ve başarılı lider profiline ilişkin bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Liderin Güç Kaynakları
• Yönetici - Lider Farklılığı
• Liderlikte Özellik Yaklaşımı
• Liderlik Kafesi
  • Liderlikte Durumsallık Yaklaşımı
• Liderlikte Duygusal Zeka ( E.Q.)
• Otokratik Lider
• Hümanist Lider
  • Liberal Lider
• Ilımlı Lider
• Demokratik Lider
• Etkin Lider Profili

Etkin Motivasyon Teknikleri

AMAÇ
Hastane çalışanlarının verimliliğini ve çalışma isteğini geliştirmek için yöneticilerin ne gibi araçlardan yararlanabileceği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Motivasyon ve İş Tatmini
• İş Tatmininde Bireysel Özellikler
• Maslow Yaklaşımı
• Herzberg Yaklaşımı
  • Eşitlik Kuramı
• Sonuçlara Bağlı Motivasyon Yaklaşımı
• Ödül ve Ceza
• Ekonomik Motivasyon Araçları
  • Yönetsel-Örgütsel Motivasyon Araçları
• Rotasyon Tekniği
• Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları

Stres ve Başa Çıkma Teknikleri

AMAÇ
Çalışma ortamında yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan stres faktörünün kişisel ve kurumsal etkileri ve çözüm yolları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

İÇERİK
• Stresin Oluşumu
• Fizyolojik Kaynaklar
• Psikolojik Kaynaklar
• Stres ve Performans İlişkisi
• A ve B Tipi Kişilik Analizi
  • Yönetici Stresinin Negatif Etkileri
• Bireysel Başa Çıkma Teknikleri
• Kurumsal Başa Çıkma Teknikleri
• Stres Düzeyini Ölçme Testleri

Kişisel ve Kurumsal İletişim Teknikleri

AMAÇ
Yönetimde başarının kilidi etkin iletişimdir. Bu seminerde kişiler arası ilişkilerde ve hastanelerde iletişimin rolünü ve işleyişini belirten bilgilere yer verilmektedir.

İÇERİK
• İletişim Süreci ve Geribildirim Sistemi • İletişimde Engeller
• İletişimde Altı Soru
• Yazılı İletişim
• Sözlü İletişim
  • Görsel-İşitsel İletişim
• Yüzyüze İletişim
• Beden Dili
• Örnek Olay ve Testler

Organizasyonel İletişim
• Dikey İletişim
• Yatay İletişim
• Çapraz İletişim
• Dışadönük İletişim
  • İnformel İletişim
• Öneri Sistemi
• Örnek Olay ve Testler

Toplantı Tekniği

AMAÇ
Zaman tuzağına düşmeden verimli, etkin ve en kısa süreli toplantı yapmanın teknikleri ayrıntılı biçimde sunulmaktadır.

İÇERİK
• Toplantının Amaçları
• Toplantının Planlanması
• Toplantının Başarısı
• Zaman Yönetimi Açısından Toplantı
• Gündem ve Toplantı Tutanağı
  • Fiziksel Ortam
• Toplantıda Problem Tipler
• Destek Roller
• Çatışmayı Azaltma Yöntemleri
  • Baskılı Toplantı
• Demokratik Toplantı
• Nominal Toplantı Tekniği
• Beyin Fırtınası Tekniği (uygulamalı)

Takım Odaklı Çalışma

AMAÇ
Etkin karar almanın ve iş tatmini sağlamanın yolu takım çalışmasından geçmektedir. O nedenle hastane çalışanlarına ekiplerin oluşması ve etkinlik kazanması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Takımın Oluşum Nedenleri
• Takım Çalışmasının Katkıları
• Takım Türleri
• Başarılı Takımların Özellikleri
  • Takım Normları
• Takım Çalışmasının İlkeleri
• Takımda Karşılaşılan Sorunlar
• Takım Çalışmasının Sakıncaları
  • Komiteler
• Beyin Fırtınası
• Gönüllü Takımlar
• Takım Oyunu

Toplam Kalite

AMAÇ
Katılımcılara toplam kalite yönetimi felsefesinin genel esaslarını, bu esasların yaşama geçirilmesinde kullanılan yöntemlerin neler olduğunu, yöntemlerin ve oluşturulacak süreçlerin uygulama adımlarını aktarmak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.İÇERİK
• Kalitenin Evrimi
• TKY’nin Tanımları
• TKY’nin Temel İlkeleri
• TKY Yaratacağı Değişim
  • Değişimin Güçlükleri
• Değişimi Gerçekleştirebilmek İçin Yapılması Gerekenler
• Direncin Kırılması
• TKY’de Tüm Çalışanların Sorumlulukları
  • TKY’de Sıkça Kullanılan Yöntem ve Teknikler
• Süreçlerin Yönetimi
• Öneri Sistemleri

Hekimler için Etkin İletişim

AMAÇ
Bu seminerde özellikle hekim hasta ve yakınları arasında kurulan iletişimi açık ve net anlaşılır biçimde işleyişi sağlamak amaçlı bilgilere yer verilmektedir.

İÇERİK
• İletişim Süreci
• Geribildirim Sistemi
• İletişimde Engeller
• Etkin Konuşma
  • Etkin Dinleme
• Empati Kurma
• Beden Dili

Hastanelerde çalışanlar için
Kişisel Gelişim Seminerleri
Bu bölümde yer alan eğitim konuları hastanelerde görev yapan idari ve sağlık personelin kurum içinde ast üst ilişkilerini geliştirmeyi, hasta ve hasta yakınları ile olan ilişkilerinde olumlu davranışlar kazanmalarını amaçlar.

Halkla İlişkiler

AMAÇ
Hastanelerde görev yapan personelin hasta ve hasta yakınları ile olan yoğun ilişkilerinde daha pozitif sonuçlar alabilmek ve ilişkileri geliştirmek için dikkat edilmesi gereken davranış tarzları bu seminerde tartışılacaktır.

İÇERİK
• Halkla İlişkilerin Önemi
• Amaçları
• İlkeleri
  • İletişim Becerileri
• Davranış Tarzları
• Hasta ve Hasta Yakınları ile Olumlu İlişkiler için Öneriler

Etkin İletişim Teknikleri

AMAÇ
Yönetimde başarının kilidi etkin iletişimdir. Bu seminerde kişiler arası ilişkilerde iletişimin rolünü ve işleyişini belirten bilgilere yer verilmektedir.

İÇERİK
• İletişim Süreci ve Geribildirim Sistemi
• İletişimde Engeller
• Yazılı İletişim
• Sözlü İletişim
• Görsel - İşitsel İletişim
  • Yüzyüze İletişim
• Etkin Konuşma
• Etkin Dinleme
• Test Uygulamaları

Takım Çalışması

AMAÇ
Etkin karar almanın ve iş tatmini sağlamanın yolu takım çalışmasından geçmektedir. O nedenle ekiplerin oluşması ve etkinlik kazanması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Takımın Oluşum Nedenleri
• Takım Çalışmasının Katkıları
• Takım Türleri
• Başarılı Takımların Özellikleri
  • Takım Normları
• Takım Çalışmasının İlkeleri
• Takımda Karşılaşılan Sorunlar
• Takım Çalışmasının Sakıncaları
  • Komiteler
• Beyin Fırtınası
• Gönüllü Takımlar
• Takım Oyunu

Beden Dili

AMAÇ
Hasta ve hasta yakınları ile konuşurken ve dinlerken; sözlü veya sözsüz iletişimde bedenin nasıl kullanıldığı veya bedenin karşı tarafa ne gibi mesajlar verdiğini örnekleriyle incelemek amaçlanır.

İÇERİK
• Bedenin Etkisi
• Fiziksel Mesafe
• El Sıkışma
• Göz İlişkisi
  • Yüz İfadesi
• El ve Kol Jestleri
• Bacak Jestleri
  • Aynalama
• Etkin Konuşmada Beden Dili
• Etkin Dinlemede Beden Dili
 
Konak Mah. Eğitimciler Cad. Ahmet Osmanbey Apt. No:32 Kat:3 D:5 Nilüfer / BURSA         Tel : 0224 451 99 00   E-mail: info@erguvan.com.tr