erguvan ajans, erguvan tanıtım, erguvan tanıtım bursa, ajans, tanıtım, bursa ajans, eosltd, eos, ltd, erguvan, bursa, konak mahallesi, eğitimciler caddesi, reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, billboard, raket, afiş, broşür, ilan, web site, web, hosting, domain, dentatürk, gökçelik, raf, market, ak parti, kartvizit, italyan hastanesi, vatan hastanesi, medical park, reklam ajansı, bursa reklam ajansı, bursa reklam ajansları, organizasyon, maysan, mando, iskender, katalog, kitap, rehber, matbaa, baskı, tanıtım, reklamcılık, internet, açık hava
Erguvan Tanıtım
BİZ KİMİZ NELER YAPARIZ NELER YAPTIK MÜŞTERİLERİMİZ DERGİ / EKLER NEREDEYİZ
ANA SAYFA EMAIL BİZE ULAŞIN

KAMU YÖNETİCİLERİ ve ÇALIŞANLARINA VİZYON SEMİNERLERİ

Gelişen Kamu Yönetim Düzeninde
Çağdaş Yönetim Teknikleri

Bu bölümde yer alan eğitim konuları kamu kuruluşlarında ve özellikle yerel yönetimlerde görev yapan yöneticilerin yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmeyi ve yönettikleri personelin performansını yükseltmeyi amaçlar.

Eğitim Bilgileri
• Eğitimler örnek olaylar, testler ve çeşitli yönetim oyunları ile desteklenir ve interaktif şekilde yürütülür.
• Eğitim sonrası katılımcılara seminer notları kitapçık halinde hazırlanarak dağıtılır.
• Çağdaş Yönetim Teknikleri eğitimine katılan yöneticilere tören düzenlenerek katılım sertifikası verilir.
• Kurumda yaşanan kuruma özgü yönetim sorunları eğitim sırasında tartışmaya açılır.
• Eğitimler isteğe bağlı olarak haftasonları ve mesai bitimi sonrası düzenlenebilir.

Zaman Yönetimi

AMAÇ
Yöneticinin en değerli kaynağı olan zamanı en etkin biçimde kullanmanın teknikleri incelenmekte ve zaman tuzağına düşmemek için yöneticilere öneriler sunulmaktadır.

İÇERİK
• Kaynak Olarak Zamanın Önemi ve Önceliği
• Kişisel Zaman
• Kişiden Kaynaklanan Zaman Tuzakları
• Çevreden Kaynaklanan Zaman Tuzakları
  • Zaman Baskısı ve Stres
• Zaman Analizi
• Yapılacak İşler Listesi
  • Masa Düzeni
• İletişim Becerileri
• Yönetim Becerileri

Etkin Liderlik Teknikleri

AMAÇ

2000'li yılların vizyon sahibi liderlerini tanımlayan özellikler, yaklaşımlar ve başarılı lider profiline ilişkin bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Liderin Güç Kaynakları
• Yönetici - Lider Farklılığı
• Liderlikte Özellik Yaklaşımı
• Liderlik Kafesi
  • Liderlikte Durumsallık Yaklaşımı
• Liderlikte Duygusal Zeka ( E.Q.)
• Otokratik Lider
• Hümanist Lider
  • Liberal Lider
• Ilımlı Lider
• Demokratik Lider
• Etkin Lider Profili

Etkin Motivasyon Teknikleri

AMAÇ

Kamu çalışanlarının verimliliğini ve çalışma isteğini geliştirmek için yöneticilerin ne gibi araçlardan yararlanabileceği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Motivasyon ve İş Tatmini
• İş Tatmininde Bireysel Özellikler
• Maslow Yaklaşımı
• Herzberg Yaklaşımı
  • Eşitlik Kuramı
• Sonuçlara Bağlı Motivasyon Yaklaşımı
• Ödül ve Ceza
• Ekonomik Motivasyon Araçları
  • Yönetsel-Örgütsel Motivasyon Araçları
• Rotasyon Tekniği
• Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları

Stres ve Başa Çıkma Teknikleri

AMAÇ

Çalışma ortamında yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olan stres faktörünün kişisel ve kurumsal etkileri ve çözüm yolları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

İÇERİK
• Stresin Oluşumu
• Fizyolojik Kaynaklar
• Psikolojik Kaynaklar
  • Stres ve Performans İlişkisi
• A ve B Tipi Kişilik Analizi
• Yönetici Stresinin Negatif Etkileri
  • Bireysel Başa Çıkma Teknikleri
• Kurumsal Başa Çıkma Teknikleri
• Stres Düzeyini Ölçme Testleri

Kişisel ve Kurumsal İletişim Teknikleri

AMAÇ

Yönetimde başarının kilidi etkin iletişimdir. Bu seminerde kişiler arası ilişkilerde ve Kamu Kuruluşlarında iletişimin rolünü ve işleyişini belirten bilgilere yer verilmektedir.

İÇERİK
• İletişim Süreci ve Geribildirim Sistemi
• İletişimde Engeller
• İletişimde Altı Soru
  • Yazılı İletişim
• Sözlü İletişim
• Görsel-İşitsel İletişim
  • Yüzyüze İletişim
• Beden Dili
• Örnek Olay ve Testler

Organizasyonel İletişim
• Dikey İletişim
• Yatay İletişim
• Çapraz İletişim
  • Dışadönük İletişim
• İnformel İletişim
  • Öneri Sistemi
• Örnek Olay ve Testler

Toplantı Tekniği

AMAÇ

Zaman tuzağına düşmeden verimli, etkin ve en kısa süreli toplantı yapmanın teknikleri ayrıntılı biçimde sunulmaktadır.

İÇERİK
• Toplantının Amaçları
• Toplantının Planlanması
• Toplantının Başarısı
• Zaman Yönetimi Açısından Toplantı
• Gündem ve Toplantı Tutanağı
  • Fiziksel Ortam
• Toplantıda Problem Tipler
• Destek Roller
• Çatışmayı Azaltma Yöntemleri
  • Baskılı Toplantı
• Demokratik Toplantı
• Nominal Toplantı Tekniği
• Beyin Fırtınası Tekniği (uygulamalı)

Takım Odaklı Çalışma

AMAÇ

Etkin karar almanın ve iş tatmini sağlamanın yolu takım çalışmasından geçmektedir. O nedenle kamu çalışanlarına ekiplerin oluşması ve etkinlik kazanması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Takımın Oluşum Nedenleri
• Takım Çalışmasının Katkıları
• Takım Türleri
• Başarılı Takımların Özellikleri
  • Takım Normları
• Takım Çalışmasının İlkeleri
• Takımda Karşılaşılan Sorunlar
• Takım Çalışmasının Sakıncaları
  • Komiteler
• Beyin Fırtınası
• Gönüllü Takımlar
• Takım Oyunu

Toplam Kalite

AMAÇ

Katılımcılara toplam kalite yönetimi felsefesinin genel esaslarını, bu esasların yaşama geçirilmesinde kullanılan yöntemlerin neler olduğunu, yöntemlerin ve oluşturulacak süreçlerin uygulama adımlarını aktarmak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.İÇERİK
• Kalitenin Evrimi
• TKY’nin Tanımları
• TKY’nin Temel İlkeleri
• TKY Yaratacağı Değişim
  • Değişimin Güçlükleri
• Değişimi Gerçekleştirebilmek İçin Yapılması Gerekenler
• Direncin Kırılması
• TKY’de Tüm Çalışanların Sorumlulukları
  • TKY’de Sıkça Kullanılan Yöntem ve Teknikler
• Süreçlerin Yönetimi
• Öneri Sistemleri

Kamu kuruluşlarında çalışanlar için
Kişisel Gelişim Seminerleri

Bu bölümde yer alan eğitim konuları kamu kuruluşlarında görev yapan idari personelin kurum içinde ast üst ilişkilerini geliştirmeyi ve vatandaşlarla olan ilişkilerinde olumlu davranışlar kazanmalarını amaçlar.

Halkla İlişkiler

AMAÇ

Kamu kurumlarında görev yapan personelin vatandaşlarla olan yoğun ilişkilerinde daha pozitif sonuçlar alabilmek ve ilişkileri geliştirmek için dikkat edilmesi gereken davranış tarzları bu seminerde tartışılacaktır.

İÇERİK
• Halkla İlişkilerin Önemi
• Amaçları
• İlkeleri
  • İletişim Becerileri
• Vatandaş Tipleri
  • Davranış Tarzlarımız
• Vatandaş ile Olumlu İlişkiler için Öneriler

Etkin İletişim Teknikleri

AMAÇ

Yönetimde başarının kilidi etkin iletişimdir. Bu seminerde kişiler arası ilişkilerde iletişimin rolünü ve işleyişini belirten bilgilere yer verilmektedir.

İÇERİK
• İletişim Süreci ve Geribildirim Sistemi
• İletişimde Engeller
• Yazılı İletişim
  • Sözlü İletişim
• Görsel - İşitsel İletişim
• Yüzyüze İletişim
  • Etkin Konuşma
• Etkin Dinleme
• Test Uygulamaları

Takım Çalışması

AMAÇ

Etkin karar almanın ve iş tatmini sağlamanın yolu takım çalışmasından geçmektedir. O nedenle ekiplerin oluşması ve etkinlik kazanması için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verilmektedir.

İÇERİK
• Takımın Oluşum Nedenleri
• Takım Çalışmasının Katkıları
• Takım Türleri
• Başarılı Takımların Özellikleri
  • Takım Normları
• Takım Çalışmasının İlkeleri
• Takımda Karşılaşılan Sorunlar
• Takım Çalışmasının Sakıncaları
  • Komiteler
• Beyin Fırtınası
• Gönüllü Takımlar
• Takım Oyunu

Beden Dili

AMAÇ

Konuşurken ve dinlerken; sözlü veya sözsüz iletişimde bedenin nasıl kullanıldığı veya bedenin karşı tarafa ne gibi mesajlar verdiğini örnekleriyle incelemek amaçlanır.

İÇERİK
• Bedenin Etkisi
• Fiziksel Mesafe
• El Sıkışma
• Göz İlişkisi
  • Yüz İfadesi
• El ve Kol Jestleri
• Bacak Jestleri
  • Aynalama
• Etkin Konuşmada Beden Dili
• Etkin Dinlemede Beden Dili
 
Konak Mah. Eğitimciler Cad. Ahmet Osmanbey Apt. No:32 Kat:3 D:5 Nilüfer / BURSA         Tel : 0224 451 99 00   E-mail: info@erguvan.com.tr